Gesponsorde artikelen Architectuur Magazine #35 April | Juni 2022

assar architects

Infomercieel

assar architects ·
CHN William Lennox

architect partner, healthcare director

camera-outline
Foto's en beelden assar architecten,
behalve eerste afbeelding
camera-outline
camera-outline
camera-outline

CHN William Lennox – Patiënten betrekken bij het ontwerpproces

Het Centre Hospitalier Neurologique William Lennox is bijna 50 jaar oud en ondanks regelmatige renovaties en onderhoud waren de gebouwen niet meer aangepast aan de huidige behoeften van patiënten en technologie.

Gelegen op een uitzonderlijke locatie, midden in een bos, verdiende dit project een ambitieus concept, zowel in functioneel als in architectonisch opzicht. Zo dienden enerzijds alle zorgafdelingen en diensten zo gereorganiseerd te worden dat de circulatieroutes duidelijker werden en er een vereenvoudiging kwam van de zorgtrajecten. Anderzijds mocht de uitbreiding van de gebouwen geen afbreuk doen aan de uitzonderlijke kwaliteiten van de site en diende de zeer menselijke schaal en zorgverlening van dit ziekenhuis veilig gesteld te worden.

De patiënt als deelgenoot in zijn behandeling

Patiënten worden gedurende lange tijd behandeld in het ziekenhuis, met soms een nabehandeling van meerdere jaren. Het is dan ook van essentieel belang dat zij mee betrokken worden in hun herstel- en reïntegratieproces en dat alle facetten hiervan - sociaal, gezin, school en/ of beroep – aan bod komen door familie en vrienden erbij te betrekken.

Het profiel van deze patiënten komt dus sterk overeen met dat van patiënt-partners, voor wie het zeer belangrijk is hoe zij de behandeling ervaren, beleven. Daarom werd enkele jaren geleden een Comité opgericht dat met de instelling samenwerkt om beslissingen tot op strategisch niveau te sturen aan de hand van advies op basis van hun op ervaring gestoelde deskundigheid.

Het was dan ook een voor de hand liggende keuze om de patiënten bij het ontwerpproces van het project ArborEssence te betrekken. Na de eerste fasen, waarin werd samengewerkt met de zorgteams, werd het project aan het Comité voorgelegd om de doelstellingen van de werken vast te leggen en deze regelmatig te monitoren - ontwerp van binnen- en buitenruimten, inclusief ontwerp, bewegwijzering, enz. Deze werkwijze, waarbij van bij het ontwerp wordt samengewerkt met de cliënt, is een natuurlijke zaak voor ons en de zorgteams, maar de bijdrage van patiënten-ervaringsdeskundigen betekent een enorme verrijking en stelt de aannames van alle betrokkenen weer in vraag.

Een project zoals dat van ziekenhuis CHN William Lennox is een menselijk avontuur van meerdere jaren waarbij de medewerking van allen, inclusief de patiënten zelf, een bron van enthousiasme en wederzijdse verrijking is.

brussels • antwerp • liège • paris • luxembourg

camera-outline

brussels • antwerp • liège • paris • luxembourg

    Door in te schrijven op de nieuwsbrief gaat u akkoord met het ontvangen van informatie van Hospitals.be