Magazine #32 Voorwoord

Nederlands français

“Proud to be a nurse”, de fierheid van de FNIB

Ziekenhuis in beweging

Ziekenhuispersoneel

Taskforce Verpleegkunde

Nurse hard working during Covid pandemic
"Het weer strubbelt misschien wat tegen, maar toch is de zomertijd aangebroken. Eindelijk kunnen we wat stoom aflaten, daar hunkeren we al eindeloze maanden naar."

Adrien Dufour, voorzitter van de FNIB, en Alda Dalla Valle, ondervoorzitster van de FNIB, onderschrijven samen deze tekst om al hun collega’s oprecht te bedanken.

Juli - September 2021

Delen

H et weer strubbelt misschien wat tegen, maar toch is de zomertijd aangebroken. Eindelijk kunnen we wat stoom aflaten, daar hunkeren we al eindeloze maanden naar. Dat gevoel wordt door velen onder ons gedeeld. Wij, dat zijn de verpleegkundigen in België en wereldwijd. C'est là le sentiment partagé par bon nombre d'entre nous. Qui sommes-nous, nous, infirmiers et infirmières belges et du monde?

Nu eens bejubeld als helden, dan weer bestempeld als "dat is toch hun beroep", of soms beschuldigd van corporatisme, we zijn dat allemaal. Maar we zijn vooral allen vastberaden en moedige professionals met verworven competenties. En omdat we de som zijn van al die eigenschappen, zijn we veerkrachtig en zullen we steeds en altijd aanwezig blijven op alle fronten.

De kracht van de mens

"Moed is een deugd die het mogelijk maakt om moeilijke dingen aan te pakken door angst te overwinnen en gevaar te trotseren, coronavirus of niet, dat is onze cultuur. Maar tegenover patiënten hebben we een missie te vervullen. Zoals de acteur die zijn plankenkoorts vergeet als hij op het toneel verschijnt, hebben wij de plicht om de patiënt te dragen. Het is een kwestie van temperament en ervaring." Aldus een anonieme verpleegkundige.

Wanneer we naar zorgverleners luisteren, horen we in feite praten over keuzes en opgenomen verantwoordelijkheden, meer dan over moed. Onze bewondering. Hun moed? Die halen ze uit stielkennis, de samenhang van hun teams et de solidariteit van de omgeving. Middenin een crisissituatie komt onwankelbaar de menselijke kracht naar boven.

Veerkracht, weerbaarheid, de capaciteit van een persoon of groep om zich te ontwikkelen, om de toekomst te blijven uitstippelen ten overstaan van destabiliserende gebeurtenissen, moeilijke levensomstandigheden, soms ernstige trauma's. Veerkracht slaat op het vermogen van een lichaam om een schok te weerstaan. Toegepast op sociale wetenschappen is dat de mogelijkheid tot evaluatie van "de capaciteit om erin te slagen te leven en zich positief te ontwikkelen, op een sociaal aanvaardbare manier, ondanks stress of tegenspoed die normaal een groot risico op negatieve afloop inhoudt".

"Vrolijk zijn is niet de realiteit ontkennen. Het is ze nemen zoals ze zich voordoet, er tegenaan gaan. En ervoor kiezen om er, heel eventjes maar, alleen het beste in te zien." Jacques Attali, 8 juli 2021

Politieke moed

Om die veerkracht en de door opleidingen bevestigde moed te versterken, is het hoog tijd voor concrete ondersteuning door de beleidsmakers. Ons vak en onze beroepsvorming moeten opnieuw aantrekkelijk worden gemaakt, anders dreigt de totale instorting van de gezondheidszorg tijdens opeenvolgende noodsituaties.

We geloven in onze kracht, in onze wil om grenzen te verleggen. Concrete en toepasbare pistes bestaan en worden sinds jaren door de beroepssector aangereikt aan de beleidsmakers. Maar wie durft ze toe te passen? Het is nu dat we moeten durven praten over politieke 'moed' en wel opdat ons beroep veerkrachtig kan blijven. Nú is er nood aan investeringsbereidheid op lange termijn, want het geïnvesteerde geld zal floreren dankzij een gezonde samenleving die zal werken en consumeren.

Adrien Dufour, voorzitter van de FNIB, en Alda Dalla Valle, ondervoorzitster van de FNIB, onderschrijven samen deze tekst om al hun collega’s oprecht te bedanken.

Delen

    Door in te schrijven op de nieuwsbrief gaat u akkoord met het ontvangen van informatie van Hospitals.be