Hôpital en mouvement Magazine #38 Janvier - Mars 2023

La Clinique Saint-Jean à Bruxelles se dote d’une nouvelle polyclinique

Hospitals.be
Photo and visual Clinique Saint-Jean

La Clinique Saint-Jean à Bruxelles se dote d’une nouvelle polyclinique

Hospitals.be
Share
Après 2 ans de travaux, la nouvelle polyclinique de la Clinique Saint-Jean à Bruxelles a ouvert ses portes. Réparties sur les 7e , 8e et 9e étages du site Botanique, les consultations accueillent 23 spécialités différentes. L’entrée directe se fait par le 9-11 rue des Cendres, mais la polyclinique est aussi accessible via l’entrée par le boulevard Botanique et la route 770.

"We willen inspelen op de socio-economische, klimaat- en personeelsuitdagingen en tegelijkertijd onze positie als modern, dynamisch ziekenhuis bevestigen

Photos Clinique Saint-Jean Brussels

Clinique Saint-Jean

On y a misé sur les technologies modernes pour fluidifier autant que faire se peut la visite du patient. Via des bornes automatiques et des scanners de code QR, les patients peuvent, de façon autonome, s’annoncer, payer, se déplacer dans la polyclinique et le médecin est prévenu de leur arrivée. Les patients peuvent toutefois aussi choisir de se présenter au guichet où ils sont reçus par le personnel de la clinique.

L’aménagement de la polyclinique s’inscrit dans le plan stratégique SJ2024 dans le cadre duquel la Clinique Saint-Jean investit dans les soins innovants, qualitatifs et accessibles pour les personnes qui habitent et/ou travaillent à Bruxelles.

Photos Clinique Saint-Jean Brussels

Toekomstgericht

Om de polikliniek zo toegankelijk mogelijk te maken, werd een nieuwe ingang in de Asstraat gebouwd van waaruit rechtstreeks naar de consultatieverdiepingen kan worden gegaan. Vanuit de vierde verdieping van de aangrenzende Interparking Kruidtuin zullen patiënten in de toekomst ook rechtstreeks de polikliniek kunnen bereiken. Brede liften, balies op correcte hoogte en gemakkelijke doorstroming voor mensen met beperkte mobiliteit moeten er eveneens voor zorgen dat de toegankelijkheid voor iedereen optimaal is.

De bouw van de polikliniek kadert in het strategisch plan SJ2024 waarmee Kliniek Sint-Jan investeert in innovatieve, kwalitatieve en toegankelijke zorg voor mensen die wonen en werken in Brussel. "We willen als kliniek mee evolueren en nog beter inspelen op de behoeften van patiënten én collega’s. Daarom zijn Brusselaars en pendelaars welkom in deze nieuwe, moderne polikliniek voor een volledig en geïntegreerd zorgaanbod waarbij we onze medische expertise en behandelingen ondersteunen met geavanceerde technieken", aldus Alexandre Deschuymere, CEO van Kliniek Sint-Jan.

"We willen er zijn voor elke patiënt en onze zorg op hen afstemmen. Daarnaast is het belangrijk dat onze 180 medische en paramedische experten zich hier goed voelen en we nieuwe zorgprofessionals kunnen aantrekken."

Nog meer moderniseringen

Samen met de bouw van de polikliniek werden de voorbije jaren al verschillende afdelingen op de 3 sites van Kliniek Sint-Jan uitgebreid of gemoderniseerd. Zo werden eerder de afdelingen radiotherapie en palliatieve zorgen aan de Kruidtuinlaan in een nieuw jasje gestoken. In september openden de gemoderniseerde afdelingen acute psychiatrie daar ook hun deuren. Op de site Middaglijn werd de afdeling kinderpsychiatrie 'Domino' vernieuwd. Momenteel werkt men daar volop aan de infrastructuur van de afdelingen revalidatie en psychogeriatrie, die dit voorjaar klaar zullen zijn.

    En vous inscrivant à la newsletter vous acceptez de recevoir des informations de Hospitals.be

    Inscrivez-vous à la Newsletter pour recevoir les actualités Hospitals.be