Magazine #32

Frans Nederlands

HOPE lanceert nieuw programma voor 2022: interesse?

Europa

Ziekenhuis in beweging

Professionalisering van het ziekenhuis

Photo European Hospitals and Health Federation
Congres European Hospitals and Health Federation
Europa

Professionalisering van de ziekenhuis

Uitwisselingsprogramma voor kaderleden en beheerders

Juli - September 2021

Delen

H e European Hospital and Healthcare Federation (HOPE) lanceerde onlangs de 2022-editie van haar uitwisselingsprogramma voor zorgprofessionals. Gedurende vier weken, van 9 mei tot 5 juni 2022, worden de deelnemers uitgenodigd om een ander gezondheidssysteem te ontdekken en kennis te maken met andere praktijkvoeringen.

HOPE groepeert de nationale verenigingen van publieke en private ziekenhuizen en nationale organisaties die eigenaar zijn van ziekenhuizen of gezondheidsdiensten. Het is haar missie om de belangen van de ziekenhuizen te verdedigen bij de Europese instellingen en de uitwisselingen en vergelijkingen tussen landen te bevorderen op het vlak van de organisatie en de werking van ziekenhuizen en gezondheidsdiensten.

Uitwisseling tussen ziekenhuizen en professionals

Sinds 1981 hebben ruim 10.000 zorgprofessionals met omkaderings- en managementverantwoordelijkheden deelgenomen aan het avontuur van het HOPE-uitwisselingsprogramma. Het doel is een meerwaarde creëren voor de professionele loopbaan van de deelnemers door hen te laten kennismaken met de verschillende zorgsystemen in Europa. Dat gebeurt dankzij een unieke onderdompeling in het hart van een team van Europese ziekenhuisprofessionals. Artsen, apothekers, directeurs, ingenieurs of kaderleden op het vlak van gezondheid van een Europees land worden uitgenodigd om het programma te volgen en zo hun dagelijkse praktijk te verrijken, maar ook om inhoud te geven aan een concreet en professioneel Europa door het wederzijdse delen van kennis en innovaties.

Concreet staat het uitwisselingsprogramma open voor instellingen en personen. De ziekenhuizen verwelkomen gedurende vier weken een of twee deelnemers, en de zorgprofessionals verblijven gedurende vier weken in een Europees ziekenhuis.

In de praktijk

De professionele kandidaten moeten in hun thuisland werken in een ziekenhuis of een zorginstelling, een ervaring van minstens 3 jaar hebben in hun beroep en een taal spreken die in het gastziekenhuis wordt aanvaard.

Het HOPE-uitwisselingsprogramma is geen programma om zich medisch of technisch te specialiseren. Het is bedoeld voor elke zorgprofessional die direct of indirect betrokken is bij het beheer van diensten voor zorgverlening en van ziekenhuizen, bijvoorbeeld zowel voor chirurgen die de (her)organisatie van het operatiekwartier moeten leiden, als voor beheerders of verantwoordelijken voor verpleging of logistiek.

Aan de kandidaten en gastorganisaties worden bijkomende inlichtingen gevraagd bij de inschrijving, aan de eersten over hun doelstellingen, aan de tweeden over hun aanbod. Het is aan de nationale programmacoördinator om de kandidaten te matchen met gastziekenhuizen of -instellingen in zijn land. De kosten voor de deelnemers verschillen van land tot land. Over het algemeen bieden de gastinstellingen gratis verblijf en maaltijden tegen gunsttarief.

Voordelig voor beide partijen

Zowel op individueel als op collectief vlak biedt het HOPE-uitwisselingsprogramma iedereen de mogelijkheid om zijn horizon te verruimen en een beeld te krijgen van het zorgsysteem van de toekomst. Met het leadershipprogramma kunnen kaderleden in een ziekenhuis hun competenties versterken en verder uitbreiden, hun parcours en hun instelling valoriseren door hun vaardigheden en attitude. Voor de gastinstellingen is de komst van een kandidaat ook de gelegenheid voor een externe blik.

In aanloop naar de training bezorgen de gastinstellingen de kandidaat een overzicht van het individuele uitwisselingsprogramma. Aan het einde van het programma maken de zorgprofessional en de gastinstelling een eindevaluatie op. Wie de training voltooit, krijgt een certificaat van deelneming aan het Europees Uitwisselingsprogramma.

Inschrijving

De volgende uitwisseling heeft plaats van 9 mei tot 5 juni 2022. Ze eindigt met een feedbackmeeting in Brussel van 3 tot 5 juni 2022, waarop iedereen zijn ervaring kan uitwisselen en delen.

Indien u in een ziekenhuis werkt en aan het programma wilt deelnemen, stel dan zonder uitstel uw kandidatuur. Alle praktische informatie over het programma is beschikbaar op de website:

Het dossier om zich kandidaat te stellen (voor het ziekenhuis of voor de zorgprofessional) kan eveneens worden gedownload op die website. Het moet vóór 31 oktober 2021 worden teruggestuurd naar sg@hope.be..

Europese projecten

De Federatie HOPE neemt, als medewerker en partner, deel aan verschillende projecten die gefinancierd worden door de Europese Gemeenschap. De terugkerende actuele thema's zijn: Cross Border Cooperation, eHealth, Health Threats, Health Workforce, Patient Safety & Quality of Care en Promotion & Prevention.

Een voorbeeld in de kijker: PERISCOPE PERISCOPE

Samen met 31 andere Europese organisaties maakt HOPE deel uit van een multidisciplinair consortium in PERISCOPE (Pan-European Response to the ImpactS of COVID-19 and future Pandemics and Epidemics), een grootschalig researchproject uit Horizon 2020. Het aldus gevormde consortium – dat bestaat uit clinici, epidemiologen, experts in sociale economie, politici, statistici en technologen – combineert theoretische en experimentele research om de impact op korte en lange termijn van de huidige pandemie beter te begrijpen, evenals de maatregelen die worden genomen om ze te bestrijden.

Van 1 november 2020 tot 31 oktober 2023 zal PERISCOPE:

- gegevens verzamelen over de brede impact van COVID-19 met de bedoeling een COVID-19-Atlas te ontwikkelen, die gebruiksvriendelijk is en voor iedereen toegankelijk. Hij kan dienen als referentie-instrument voor onderzoekers en overheden.

innoverende statistische analyses uitvoeren op de verzamelde gegevens.

best practices identificeren die dan kunnen worden toegepast in heel Europa om de pandemie en haar socio-economische gevolgen beter onder controle te krijgen.

richtlijnen ontwikkelen voor beleidsmakers op elk niveau om Europa beter voor te bereiden op toekomstige gelijkaardige gebeurtenissen en de voorgestelde hervormingen verbeteren voor de multi-level governance van de gezondheidszorg.

De Universiteit van Pavia (Italië) neemt de coördinatie van PERISCOPE op zich. HOPE zorgt voor de bekendmaking van de activiteiten, draagt bij tot de analyse van de effecten van de COVID-19-pandemie op de gezondheidssystemen, steunt de oprichting van een platform voor publieke betrokkenheid bij de besluitvorming, en helpt bij de ontwikkeling van training en opleiding van zorgprofessionals, patiënten en gezondheidsinstanties.

Delen

    Door in te schrijven op de nieuwsbrief gaat u akkoord met het ontvangen van informatie van Hospitals.be